Detaylı Rapor
English

2018/058 Sirküler (12.03.2018)

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2018 / 058

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi Hakkında Karar'a ait EK-1 "Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar-Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Dikkat Edilecek Hususlar” (EK-1) çerçevesinde, desteğe konu pazara giriş belgesinin yenilenmesi söz konusu ise, bir önceki belge ve bir önceki belgenin geçerlilik tarihleri arasında yapılmış ihracatı gösteren "gümrük beyannamesi”nin ibraz edilmesi zorunludur. Diğer taraftan, bahse konu EK-1 çerçevesinde, firmalar tarafından Kapasite Raporunun ibraz edilemediği hallerde Ekspertiz Raporunun, her ikisinin ibraz edilemediği hallerde bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından alınan faaliyet belgesinin ve rapor/sertifikaya konu olan en az bir ürün çeşidinin belgenin alındığı yıl veya ondan bir önceki yıl ihraç edildiğini gösterir "gümrük beyannamesi”nin ibraz edilmesi de bir zorunluluktur.

Bu itibarla, Serbest Bölge Gümrük Müdürlüklerinden yurtdışına yapılan satışlarda gümrük beyannamesi ibraz edilemediğinden Serbest Bölge Gümrük Müdürlüklerinden yurtdışına satış yapan firmaların pazara giriş belgeleri desteklerinden faydalanamadığı hususları Ekonomi Bakanlığınca değerlendirilmiş ve durumla ilgili olarak bir düzenlemeye gidilmiştir.

EK-1'de gerçekleştirilen bahse konu değişiklik ile, EK-1'in "Başvuru Dilekçesi” ve "Kapasite Raporu/Ekspertiz Raporu/Faaliyet Belgesi” kısımlarında yer alan "Gümrük Beyannamesi” ibaresinin yanına, "Serbest Bölge Gümrük Müdürlüklerinden yurtdışına yapılan satışlarda ise, ihracatçı tarafından, Serbest Bölge İşlem Formunun, yurtdışı edilen mala ilişkin faturanın, T.I.R. Karnesi ve/veya Transit Beyannamesinin ve anılan mala ilişkin fiili ihracatın gerçekleştirildiğine dair ilgili Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü'nden alınacak bir yazının, ilgili İhracatçı Birliğine ibraz edilmesi gerekmektedir.” ifadesi eklenmiştir.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


Ek: "Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar-Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Dikkat

Edilecek Hususlar” (EK-1)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
EK-1.pdf 178,07 KB İndir
SIRKULER 2018-058.docx 59,71 KB İndir
 
   
                                                                                                                                               BAİB-Intra►
 

Status : UP!
Log :  54.224.150.24
Get : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
0,3945